QKSGJ takon studentët nga European Inter-University CentreMë 16 Janar, një grup studentësh nga European Inter-University Centre, nga Venediku dhe Viena vizituan QKSGJ'në si pjesë e vizitës së tyre studimore në Kosovë në kuadër të Programit Evropian për Master- EMA.

Ne i njoftuam ata me punën tonë dhe diskutuam rreth cështjeve gjinore në Kosovë. Studentët ishin të interesuar të dijnë më shumë rreth legjislacionit mbi barazinë gjinore në Kosovë si dhe në përgjithësi sfidat e grave me fokus të vecantë në dhunën ndaj tyre.