Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Diskutim me z.Kevin Lampe

Më 24 maj 2014, Qendra Kosovare për Studime Gjinore organizoi panelin e diskutimit me ekspertin e njohur ndërkombëtarisht, z. Kevin Lampe.

Kevin Lampe është ekspert në strategji politike, të mediave dhe komunikimit. Gjatë panelit u diskutua rreth pjesëmarrjes së grave në politikë dhe vendimmarrje si dhe rreth eksperiencave të Z. Lampe me ikonën e të drejtave civile Rosa Parks, Presidentin Barak Obama, Zëvendës Presidenti Joe Biden si dhe me Paul Rusesabagina nga Hotel Rwanda.