Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Gratë në Politikë dhe Qeverisje: Perceptimet e të rinjve

Qendra Kosovare për Studime Gjinore, me 27 nëntor 2018, organizoi konferencën "Gratë në Politikë dhe Qeverisje: Perceptimet e të rinjve",në Venture UP, Prishtinë.

Të ftuarit në panel ishin: Luljeta Demolli, Drejtoreshë Ekzekutive, Qendra Kosovare për Studime Gjinore; Mimoza Kusari Lila, Deputete në Kuvendin e Kosovës, Qëndron Kastrati, Kryetar i Komunës së Kamenicës. Diskutimi u moderua nga Pranvera Lipovica, Instituti Demokratik Kombëtar.

Gjatë konferencës gjithashtu u publikua hulumtimi i ri i QKSGJ: "Gratë në Politikë dhe Qeverisje: Perceptimet e të rinjve"