Raportet e Auditimit

QKSGJ Raporti i Auditimit 2018

QKSGJ Raporti i Auditimit 2018

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2017

QKSGJ Raporti i Auditimit 2017

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2016

QKSGJ Raporti i Auditimit 2016

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2015

QKSGJ Raporti i Auditimit 2015

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2014

QKSGJ Raporti i Auditimit 2014

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2013

QKSGJ Raporti i Auditimit 2013

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2012

QKSGJ Raporti i Auditimit 2012

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2011

QKSGJ Raporti i Auditimit 2011

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2010

QKSGJ Raporti i Auditimit 2010

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2009

QKSGJ Raporti i Auditimit 2009

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditimit 2008

QKSGJ Raporti i Auditimit 2008

Shkarko >>