Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Prezentimi i raportit “Politikat gjinore në shoqërinë civile dhe sektorin privat”

Më 16 Qershor 2017, Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) organizoi konferencën, ku prezentoi raportin “Politikat gjinore në shoqërinë civile dhe sektorin privat” i cili publikohet në kuadër të projektit "Përfaqësimi gjinor në shoqërinë civile dhe sektorin privat”, në kuadër të programit Angazhimi për Barazi, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID, menaxhuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.