Amandamentimi i Ligjit te Familjes: Barazi gjinore apo barazi ekonomike?Më 11 Shtator, Lujleta Demolli, Drejtore e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore ishte pjesë e panelit "Amandamentimi i Ligjit te Familjes: Barazi gjinore apo barazi ekonomike?".

Folës/e në panel ishin: Luljeta Aliu, Aktiviste e të drejtave të njeriut; Fatmire Mulhaxha-Kollçaku, Deputete në Kuvendin e Kosovës; Profesor Dr. Abdulla Aliu,Ekspert Ligjorë për Ligjin e Familjes. Paneli u moderua nga Adelina Berisha, Koordinatore për Avokim në Rrjetin e Grupeve të Grave (RrGG).