Gratë në Zgjedhjet 2017


Më 22 Qershor 2017, Qendra Kosovare për Studime Gjinore realizoi panelin e diskutimit "Gratë në Zgjedhjet 2017".

Të ftuar për të diskutuar në lidhje me këtë çështje ishin: Sibel Halimi, Eksperte për çështje gjinore (ATRC);Yll Buleshkaj, Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES); Jeta Xharra, BIRN Kosovë; Valon Kurhasani, Instituti Demokratik Kombëtarë (NDI).

Ky aktivitet u mbështet nga Kvinna till Kvinna dhe u financua nga SIDA.