Alba Ajdarevikj

Alba Ajdarevikj

Alba Ajdarevikj punon is Menaxhere e Projektit në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.

Alba ka studiuar Studime të Paqes & Konflikteve dhe Politikë Publike & Qeverisje në RIT Kosova, duke diplomuar me nderime Magna Cum Laude në RIT Main në vitin 2022. Alba ka punuar në projekte të ndryshme në organizata të tjera të shoqërisë civile me qasje feministe. Gjithashtu, ka punuar në hulumtime të zhvilluara nga sektori privat për tema të ndryshme.

Përgjatë studimeve, Alba ishte gjithashtu pjesëmarrëse në trajnime dhe konferenca të ndryshme, përfshirë OSCE Local Dialogue Academy for Young Women, ISWI 2019, SUNY Model EU, the Napier Experience etj. Për më tepër ajo është përfituese e Statesmanship Scholars Award nga Qendra për Shtetje, Ligj dhe Liri në RIT.

Alba ka qenë gjithmonë e pasionuar pas të drejtave të njeriut, veçanërisht të drejtave të grave dhe të drejtave të komunitetit LGBTQI+. Prandaj, ajo ka zgjedhur të angazhohet në shoqërinë civile për të punuar ngushtë me komunitete të tilla të margjinalizuara.