Traijnim për Sigurinë DigjitaleNga 24 deri më 27 qershor, QKSGJ mori pjesë në trajnimin për Sigurinë Digjitale brenda levizjes së grave në Kosovë. Ky trajnim është organizuar nga Kvinna till Kvinna në kuadër të takimit rrjetëzues së organizatave partnere.