Takimi vjetor i iniciativës "Gratë e Ballkanit për Politikë të Re"Më 18-20 shtator, QKSGJ mori pjesë në takimin vjetorë të iniciativës rajonale “Gratë e Ballkanit për Politikë të Re”. Iniciativa, e cila ka filluar në vitin 2016, përbëhet nga gratë politikane, hulumtuese dhe aktiviste të 8 shteteve në rajonin e Evropës Juglindore.

Gjatë takimit, gratë aktiviste dhe deputete të këtij rajoni diskutuan se sit ë fuqizojmë rrjetet ekzistuese; vlerësuan punën që iniciativa ka bërë deri tash dhe diskutuan rreth aktiviteteve të ardhshme si iniciativë.