Takim Strategjik për Fushatën kundër dhunës ndaj graveMë 28 Qershor, QKSGJ mbajti një fokus grup për të diskutuar strategjinë për fushatën për dhunën në baza gjinore. Fushata ka për qëllim të kontribuoj në krijimin e një fryme shoqërore në të cilën dhuna kundër grave është e papranuar.

Qëllimi ynë është të inkurajojmë njerëzit ta njohin dhunën ndaj grave si problem i të gjithëve dhe të marrim masa për ketë betejë duke e raportuar në polici.