Panel diskutimi: Sindikatat dhe Barazia Gjinore në KosovëMë 13 nëntor, Qendra Kosovare për Studime Gjinore organizoi panelin e diskutimit "Sindikatat dhe Barazia Gjinore në Kosovë". Të pranishëm në panel ishin: Znj. Luljeta Demolli, Drejtore Ekzekutive, Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ); Znj. Shukrije Rexhepi, Kryetare e Rrjetit të Gruas në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK); Z. Erblin Ajdini, Menaxher i Projekteve, Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar (PEN). Paneli u moderua nga Mirishahe Syla, Njohëse e cështjeve gjinore. Gjatë panelit u diskutua edhe rreth të gjeturave të hulumtimit të realizuar nga QKSGJ "Sindikatat dhe Barazia Gjinore në Kosovë".

Raportin hulumtues mund ta lexoni në këtë link: http://www.kgscenter.net/site/assets/files/1658/sindikatat_dhe_barazia_gjinore_ne_kosove.pdf