QKSGJ pjesëmarrëse e diskutimit: Balancimi midis zhvillimit të karrierës dhe jetës private në KosovëMe 3 Prill Luljeta Demolli, Drejtoreshë Ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore ishte pjesë e panelit në takimin e mbajtur nga Alternativa me temën "Balancimi midis zhvillimit të karrierës dhe jetës private në Kosovë".