QKSGJ pjesë e panelit në Konferencën "Përtej margjinalizimit - Çfarë tani dhe çfarë më tutje?"Me 3 Prill Luljeta Demolli, Drejtoreshë Ekzekutive në QKSGJ, ishte pjesë e panelit të dytë në konferencën "Përtej margjinalizimit - Çfarë tani dhe çfarë më tutje?" organizuar nga Advocacy Training and Resource Center - ATRC.