QKSGJ merr pjesë në Konferencës Rajonale mbi sfidat dhe të arriturat e gruas shqiptare në periudhën e pas luftësLuljeta Demolli ishte pjesë e Konferencës Rajonale mbi sfidat dhe të arriturat e gruas shqiptare në periudhën e pas luftës, që është mbajtur më 29 Mars, në Gjakovë.

Ky aktivitet u organizua nën patronatin e komunës së Gjakovës dhe u përkrah nga zyra e UN Women në Prishtinë.