Publikimi i raportit "Pogramet e trajnimit për cështjet gjinore për Administratën Publike të Kosovës"Koalicioni “Të drejtat e barabarta për të gjithë (ERAC)”, sot mbajti konferencë për prezantimin e raportit “Programet e trajnimit për çështje gjinore për administratën publike të Kosovës” i cili u publikua në kuadër të projektit katër (4) vjeçar “ERAC”, i financuar nga BE-ja dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.
Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ), organizata që ka punuar në këtë raport, bëri një prezantim të detajuar të dokumentit në fjalë. Poashtu, në fund të konferencës u hap diskutimi për të gjithë të interesuarit ku pati një shkëmbim të frytshëm opinionesh rreth rekomandimeve të raportit.

Ju lutem gjeni raportin e plotë në linkun e mëposhtëm: http://equalrightsforallcoalition.com/…/2018/10/TGPI_ALB.pdf