Parada e Krenarisë 2018Qendra Kosovare për Studime Gjinore mori pjesë në paradën e dytë të krenarisë në Kosovë "Në emër të lirisë". Sllogani “Në Emër të Lirisë” kërkon liri të shprehjes, liri të të qenurit të sigurtë, për liri te ndryshme të identitetit dhe sekualitetit, për jo-diskriminim dhe liri në konfidencialitet.

Fotografitë nga: Majlinda Hoxha