Panelin diskutimi “Dhuna në kontekstin e të drejtave politike të grave”Qendra Kosovare për Studime Gjinore organizoi panelin e diskutimit “Dhuna në kontekstin e të drejtave politike të grave”.

Diskutimi u realizua nga panelistët si në vijim: Znj. Jeta Xharra, Drejtore ekzekutive, BIRN Kosovë; Rozafa Kelmendi, Projekt Menaxhere, UNWomen dhe Znj. Leonida Molliqaj, Aktiviste. Diskuimi u moderua nga Mirishahe Syla, Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të fushatës së 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore.