Paneli i diskutimit: Leja Prindërore dhe Barazia Gjinore në KosovëMë 23 tetor 2018, Qendra Kosovare për Studime Gjinore, organizoi panelin e diskutimit “Leja Prindërore dhe Barazia Gjinore në Kosovë”.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit "Leja prindërore për barazi gjinore" që implementohet nga Demokraci për zhvillim, financohet nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze.