QKSGJ merr pjesë në trajnimin e mbajtur nga ATRC me temën: Monitorimi dhe VlerësimiMë 21 Mars, QKSGJ mori pjesë në trajnimin e mbajtur nga ATRC me temën: Monitorimi dhe Vlerësimi për partnerët e Programit Angazhimi për Barazi - E4E. Trajnimi u fokusua në rëndësinë e monitorimit dhe vlerësimit dhe fazave të saj gjatë zbatimit të projektit, mjetet që përdoren për monitorim dhe vlerësim, etj. Trajnimi kishte për qëllim ofrimin e mbështetjes dhe ngritjen e kapaciteteve për partnerët e Programit E4E