Konferencë: Fuqizimi i të drejtave të barabarta pronësore të grave në KosovëMë 5 dhjetor 2019, Qendra Kosovare për Studime Gjinore mbajti konferencën “Fuqizimi i të drejtave të barabarta pronësore të grave në Kosovë”.

Gjatë konferencës, diskutimi u fokusua në efikasitetin e legjislacionit aktual dhe ndërlidhjen në mes të drejtave të pronësore dhe fuqizimit ekonomik të grave.

Fjala Hyrëseu bë nga Znj. Luljeta Demolli, Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ). Kurse, folësit kryesor ishin: Z. Hilmi Jashari, Avokati i Popullit; Z. Alban Krasniqi, AEX Law; Merita Limani, Eksperte për të drejtat pronësore të grave; dhe Kushtrimi Kaloshi, Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC). Moderimi u realizua nga Dafina Prekazi, QKSGJ.