Konferenca “Përmirësimi i të drejtave LGBTI - “Çka shkoi gabim dhe çka mund të bëjmë ndryshe”Gjatë Javës së Krenarisë “Ne Emer Te Lirise”, Luljeta Demolli moderoi panelin e diskutimit në konferencën “Përmirësimi i të drejtave LGBTI - “Çka shkoi gabim dhe çka mund të bëjmë ndryshe”.

Java e Krenarisë ka për qëllim të ngris vetëdijen, të fuqizojë personat LGBTI dhe të rris vizibilitetin në shoqërinë Kosovare për orientimet e ndryshme seksuale dhe identitetet gjinore. Sllogani “Në Emër të Lirisë” kërkon liri të shprehjes, liri të të qenurit të sigurtë, për liri te ndryshme të identitetit dhe sekualitetit, për jo-diskriminim dhe liri në konfidencialitet.