Java e Gruas 2018Gjatë Javës së Gruas 2018, organizuar nga NDI Kosova, Nita Zogiani, Menaxhere e Projeteve në QKSGJ moderoi nje diskutim me Kryetarin e Komunës së Kamenicës, Qëndron Kastratin. Gjate sesionit "Bashkëqeverisja me qytetarët në nivel lokal" pjesëmarrësit diskutuan me Kryetarin e Komunës rreth vendimmarrjes gjithëpërfshirëse në nivel lokal. Ata e vlerësuan rëndësinë përfshierjes së qytetarëve dhe si rritja e pjesëmarrjes së grave, rinisë dhe minoriteteve në pozita vendimmarrëse mund te kontribuoj në llogaridhenie.