IN MEMORIAM: SEVDIJE AHMETI



Në katër vjetorin e vdekjes së saj, Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGj) përkujton jetën dhe veprën e Sevdije Ahmetit, aktiviste feministe, studiuese dhe shkrimtare.

Në nderim të veprës dhe jetës së Sevdije Ahmetit, QKSGj iu sjellë një pjesë të diskutimit me Sevdije Ahmetin mbi "Lufta dhe tranzicioni në Kosovë: Trupi dhe dhuna " të zhvilluar në vitin 2005 në kuadër të bisedave "Çfarë ka të bëjë feminizmi me këtë?" të zbatuar nga QKSGj: https://www.youtube.com/watch?v=fG1lZ6vTUag