Dita e hapur globale e Kombeve të Bashkuara për gratë, paqen dhe sigurinë.Më 12 shkurt, QKSGJ mori pjesë në Ditën Globale të Hapur të Kombeve të Bashkuara për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në Kosovë! Kjo konferencë u organizua bashkarisht nga Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian në Kosovë me fokus në proceset gjinore përfshirëse, përgjegjësinë politike dhe promovimin e grave si ndërtuese të besimit dhe negociatoret.