Deklaratë e përbashkët e shoqërisë civile: Qeveritë evropiane duhet të sigurojnë qasje të sigurt dhe në kohë për abort gjatë pandemisë COVID-19