Debati me studentë për Gratë në NdërmarrësiMe 12 Mars, 2018, QKSGJ në bashkëpunim me VentureUP (Universiteti i Prishtinës) organizuan debat me studentët për temën grate në ndërmarrësi.

Në panel ishin të pranishëm:
Vesa Gashi - CEO e Finesë
Rina Malsori - CEO e Frutti
Drenusha Shala CEO e Baruti AG


Në debat u diskutuan sfidat dhe të arriturat e tre panelisteve. Ky aktivitet financohet nga BE dhe menaxhohet nga Zyrja e Bashkimit Evropian në Kosovë.