Raportet e Auditorit

QKSGJ Raporti i Auditorit 2016

QKSGJ Raporti i Auditorit 2016

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditorit 2015

QKSGJ Raporti i Auditorit 2015

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditorit 2014

QKSGJ Raporti i Auditorit 2014

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditorit 2013

QKSGJ Raporti i Auditorit 2013

Shkarko >>

QKSGJ RAPORTI I AUDITORIT 2012

QKSGJ RAPORTI I AUDITORIT 2012

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditorit 2011

QKSGJ Raporti i Auditorit 2011

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditorit 2010

QKSGJ Raporti i Auditorit 2010

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditorit 2009

QKSGJ Raporti i Auditorit 2009

Shkarko >>

QKSGJ Raporti i Auditorit 2008

QKSGJ Raporti i Auditorit 2008

Shkarko >>