Perspektiva gjinore në tekstet shkollore


Qendra Kosovare për Studime Gjinore, më 14 Dhjetor 2017 organizoi panelin e diskutimit “Perspektiva gjinore në tekstet shkollore".

Të ftuar për të diskutuar në lidhje me këtë çështje ishin: Marigona Shabiu, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut; Agim Margilaj, Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore; Sibel Halimi, Eksperte për çështje gjinore, Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim. Diskutimi u moderua nga Nita Zogiani, Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

FemTalk mbështetet nga Kvinna till Kvinna dhe financohet nga SIDA.