Feminizmi, solidariteti dhe rezistenca e grave në Kosovë


Qendra Kosovare për Studime Gjinore, me datën 25 Janar 2018, organizoi panelin e diskutimit “Feminizmi, solidariteti dhe rezistenca e grave në Kosovë".

Të ftuar për të diskutuar në lidhje me këtë çështje ishin: Linda Gusia, Ligjëruese, Departamenti i Sociologjisë, Universiteti i Prishtinës dhe Blert Morina, Qendra për Barazi dhe Liri (CEL). Diskutimi u moderua nga Luljeta Demolli, Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

Ky aktivitet financohet nga BE dhe SIDA si dhe menaxhohet nga Zyrja e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Kvinna till Kvinna.